Norsk musikkråd Musikkens studieforbund

Smittevern for musikkøvelser
-
romkalkulator

Øvingsrommet må være minimum __ m2

Øvingsrommet må ha en ventilasjonsluftmengde som er over __ m3 pr. time.